آوای پارسی
در لبه تکنولوژی

پرداخت

اکنون در مسیر توسعه روزافزون تنوع محصولات و خدمات صنعت پرداخت می‌بایست در ابتدا مشخص کرد که محصولات به کدام دسته متعلق هستند و قرار است چه مشکلی را آسان کنند، از این رو طبقه‌بندی مدرن محصولات این صنعت از لحاظ نوع خدمات صورت می‌پذیرد با این نگاه هر محصول و یا خدماتی که در جهت انجام تراکنش کارتی و غیر کارتی قرار گیرد در دسته Accept payment طبقه‌بندی می‌گردد.

سرویس‌ها و راه کارهای تسویه

تعریف جامع این سرویس‌ها شامل ارائه انواع متدها و شیوه‌های بهینه و سیستماتیک برای پردازش تراکنش‌ها سمت پذیرنده است، انجام محاسبات گوناگون، تسویه‌حساب‌ها، انتقال‌ها و … همه در دسته خدمات Payout قرار دارند.

ارزش افزوده

برخی محصولات را می‌توان در دسته خدمات افزودن ارزش دسته‌بندی کرد، شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم امروزه ادامه حیات کسب‌وکارها متصل به برخی از خدمات و محصولات است که بدون آنها کار بسیار دشوار می‌شود. افزودن محصولات نو و مدرن به سبد ارزش‌افزوده در آوای پارسی یک اصل بنیادین است، ما همواره در جهت خلق محصولات و ویژگی‌های کاربردی برای بهبود کسب‌وکارهای جامعه هدف خود قدم برمی‌داریم.