درباره ما

تولد آوای پارسی

همه چیز از جابجایی میزهای کارمان شروع شد؛ وقتی که در یکی از شرکت‌های توسعه نرم‌افزارهای بانکی کارمند بودیم؛ اونجا بود که از فشارها و مشکلات موجود در فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت‌های بزرگ و عدم کارایی، به تغییر فکر کردیم، گفتیم دیگه وقتش که بعد از 10-15 سال کسب تجربه در این حوزه شغلی، مسیر خودمون رو بریم ؛؛؛ سرانجام خانواده آوای پارسی متولد شد.

ما اینجاییم!

حالا اما آوای پارسی فقط اسم شرکت ما نیست، اینجا خونه ماست؛ خانواده آوای پارسی با هدف توسعه صنعت پرداخت شکل گرفت، ما چرخ رو از نو اختراع نمی‌کنیم، مدعی نوآوری هم نیستیم، اینکه بتونیم برخی استاندارها و قابلیت‌های موجود در دنیا رو به نحوی در بستر صنعت پرداخت کشورمون بومی سازی کنیم و تجربه استفاده از این بستر رو برای هم وطنامون رقم بزنیم تا از دنیا عقب نباشیم، کاری به حد کافی بزرگ و لذت‌بخش خواهد بود.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
بکشید