پرش لینک ها

محصولات مالیاتی

معتمد خودت باش!

پلتفرم مالیاتی آواتراست

ارسال صورتحساب های الکترونیکی به کارپوشه سامانه مودیان

قابلیت اتصال از طریق معتمد با کلید عمومی
دسته بندی سطح خدمات بر اساس اندازه کسب و کار
قابلیت اتصال به سازمان امور مالیاتی با کلید خصوصی
دریافت گزارشات متنوع
داشبورد مدیریت کاربران با سطوح دسترسی گوناگون
اتصال سامانه های سازمانی از طریق API
پشتیبانی الگوهای مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی
رابط کاربری آسان
یکپارچگی دسترسی از طریق پلتفرم ابری
پشتیبانی آنلاین
سازگار با پلتفرم های موبایل اندروید و IOS
ارسال صورتحساب های الکترونیکی به کارپوشه مودیان
سازگاری با تمامی الگوهای سازمان امور مالیاتی
امکان مدیریت کاربران
رابط کاربری آسان
امکان دریافت گزارشات مدیریتی

اپلیکیشن موبایلی آواتراست

اتصال به سامانه مودیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای کاربران صنفی(حقیقی) و حقوقی نیازمند توسعه ابزارها و امکانات سهولت در دسترسی و سادگی کاربری آن است، برای عبور از این دغدغه ما اپلیکیشن موبایلی آواتراست را پیشنهاد می‌کنیم.

برخی از مودیانی که به آواتراست اعتماد کرده‌اند

داده پردازی معتمد تیس

شرکت داده پردازی معتمد تیس

ازتباط-هوشمند-آیریک

شرکت ارتباط هوشمند آیریک

شرکت امواج دریا

شرکت بارمان ساحل اروند

شرکت پردیس چاپگر باران

پژوهشگاه نیرو

شرکت پیشگام ابر البرز

شرکت تاو ساحل اروند

شرکت دایان طایفه کارا

راهبر-دانش-دریا

شرکت راهبر دانش دریا

شرکت روشا راه جهان

سپهران-ریل-راسا

شرکت سپهران ریل راسا

شرکت ستاره تدارک دریا

هوشمند-فرآیند-رایا

شرکت هوشمند فرآیند رایا

شرکت فرین ساحل اروند

جام تراس پارس

شرکت جام تراس پارس

Home
Account
Cart
Search
مشاهده
بکشید